Naposledy aktualizováno: 24.06.2024 14:52:20
Na úvodní stranu

Středisková knihovna Smidary

oficiální webové stránky knihovny ve Smidarech

Výpůjční doba:  Pondělí a čtvrtek 9-16.30 h, úterý 13.30 h

Ceník služeb: Půjčovné - dospělí 100 Kč, ostatní mají služby knihovny zdarma

Veřejný internet: Po předchozí dohodě po celou pracovní dobu

Služby

 • prezenční a absenční výpůjčky knihovního fondu
 • meziknihovní výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služba
 • nabízíme informační vzdělávání
 • rezervace dokumentů
 • bezplatný veřejný internet-po dohodě i mimo půjčovní dobu
 • distribuční místo I.C.E. karet - Seniorská obálka
 • poslední čísla časopisů a denní tisk půjčujeme pouze prezenčně
 • pro školy nabídka knihovnicko-informačních besed - téma, délka, věkové určení dle dohody, kontaktujte knihovnu


Seznam časopisů a denního tisku

 • Hradecký deník
 • Vlasta
 • Tina
 • Žena a život
 • Mateřídouška
 •  
 • Knihovna nabízí upomínkové předměty:
 • Odznak                     10 Kč
 • Turistickou známku   20 Kč
 • Kartu                         30 Kč
 • Pohled                        5 Kč
 • Pamětní medaili      210 Kč