Naposledy aktualizováno: 24.06.2024 14:52:20
Na úvodní stranu

Středisková knihovna Smidary

oficiální webové stránky knihovny ve Smidarech

Historie

Minulost knihovny je dlouhá a bohatá. Byla založena již roku 1820 buditelem a básníkem Karlem Sudimírem Šnajdrem. Tento osvícenec psal svoje práce nejprve německy, ale za pobytu ve Smidarech psal i česky.
Podle Václava Šráma, autora knihy Paměti městečka Smidar nad Cidlinou, obsahovala knihovna zábavné a vlastenecké spisy našich prvních buditelů.

Po smrti Šnajdra se však nenašel nikdo, kdo by se o knihovnu staral.

Až 11.9.1844 se stal správcem knihovny místní kaplan. Tak koncem roku 1844 měla knihovna 366 svazků a 43 čtenářů nejen ze Smidar, ale i z okolí.

O místní knihovně se píše i v časopisu Květy. Autor článku, justiciár Šantl, zde zdůrazňuje, že takovou knihovnu nemá Bydžov ani Poděbrady.

Současnost

Knihovna v roce 2019 až 2022 prošla poměrně náročnou rekonstrukcí. Její umístění ani velikost se nezměnila, najdete ji stále v zadní přístavbě obecního úřadu v 1. patře. Knihovna má 2 oddělení - pro děti a dospělé. Všechen knihovní fond je uložen do počítače a provoz je automatizován knihovním systémem Clavius. V knihovně jsou 2 PC, z toho pro uživatele jeden a slouží jako veřejná internetová stanice

Knihovní fond Střediskové knihovny Smidary čítá cca 12 000 svazků. Knihovna má 1 odborného pracovníka a slouží jako středisková pro 3 neprofesionalizované knihovny v okolí. Těmto knihovnám poskytuje výměnné soubory, metodickou i praktickou pomoc, revize a konzultace. Jsou to knihovny:

  • Hlušice
  • Ohnišťany
  • Vinary
  • Skřivany
  • Králíky 

GDPR: Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela, a v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů /EU 2016/ 679/

Slavní rodáci

  • Šnajdr, Karel Sudimír, 1766 - 1835, básník
  • Babák, Edward prof., 1872 - 1926,  fyziolog
  • Šotola, Jiří, 1924 - 1989, básník, prozaik a dramatik
  • Fiala, František, 1817 - 1905, církevní hodnostář, propagátor knihovny