Naposledy aktualizováno: 21.02.2020 08:46:44
logo

Středisková knihovna Smidary

oficiální webové stránky knihovny ve Smidarech

Současnost

 

 GDPR: Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela, a v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů /EU 2016/ 679/

 

Knihovna má 2 oddělení - pro děti a dospělé. Bojuje s prostorem, kterého není nikdy dost. Všechen knihovní fond je uložen do počítače a provoz je automatizován knihovním systémem Clavius. V knihovně jsou 2 PC,  z toho pro uživatele jeden a slouží jako veřejná internetová stanice, k vyhledávání v katalogu a i na CD-ROMy.

 

Pro informační vzdělávání doporučujeme CD Jak na počítač.

 

Knihovní fond Střediskové knihovny Smidary čítá cca 12 000 svazků. Knihovna má 1 odborného pracovníka a slouží jako středisková pro 4 neprofesionalizované knihovny v okolí. Jsou to knihovny:

 

 

 

Tyto knihovny dostávají ze Střediskové knihovny ve Smidarech pravidelně výměnné soubory knih a mohou zde žádat o radu i praktickou pomoc.

 

Historie
Minulost naší knihovny je úžasná. Byla založena již roku 1820 buditelem a básníkem  Karlem Sudimírem Šnajdrem. Tento osvícenec psal svoje práce nejprve německy, ale za pobytu ve Smidarech psal i česky.

 

Podle Václava Šráma, autora knihy Paměti městečka Smidar nad Cidlinou, obsahovala knihovna zábavné a vlastenecké spisy našich prvních buditelů.

 

Po smrti Šnajdra se však nenašel nikdo, kdo by se o knihovnu staral.

 

Až 11.9.1844 se stal správcem knihovny místní kaplan. Tak koncem roku 1844 měla knihovna 366 svazků a 43 čtenářů nejen ze Smidar, ale i z okolí.

 

O místní knihovně se píše i v časopisu Květy. Autor článku, justiciár Šantl, zde zdůrazňuje, že takovou knihovnu nemá Bydžov ani Poděbrady.

 

Slavní rodáci

 

  • Šnajdr, Karel Sudimír, 1766 - 1835, básník
  • Babák, Edward prof., 1872 - 1926,  fyziolog
  • Šotola, Jiří, 1924 - 1989, básník, prozaik a dramatik
  • Fiala, František, 1817 - 1905, církevní hodnostář, propagátor knihovny